7 november 2022

SGP-fractie op bezoek in het Europees Parlement

Wat mag Nederland nog van de EU? Kees van der Staaij en Peter Schalk en hun (beleids)medewerkers bespraken dat maandag in Brussel met Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. Het antwoord: Nederland mag veel meer dan velen denken. De overheden hebben volop ruimte voor eigen beleid voor bijvoorbeeld stikstof of wolvenbeheer. De SGP zorgt al bijna 40 jaar voor een christelijke stem in het Europees Parlement: dat is hard nodig in debatten over abortus of christenvervolging. Bert-Jan Ruissen krijgt steun vanuit meerdere landen bij prolife-acties in het Europees Parlement. Zo maakten Kees van der Staaij en Peter Schalk kennis met Charlie Weimers uit Zweden en Margarita de la Pisa uit Spanje. We sloten de dag af met een rondleiding door het gebouw van het Europees Parlement.