23 oktober 2020

SGP: start onderhandelingen EU-Landbouwbeleid

 

De SGP stemde vanmiddag in met het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement voor de onderhandelingen met de landbouwministers over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. SGP-er Ruissen: “Snel starten met onderhandelingen is nu in het belang van de sector. Wij blijven zeer kritisch op de knelpunten, maar ik heb goede hoop deze tijdens de onderhandelingen met de Raad bij te sturen.” 

 

Door diverse NGO’s en linkse partijen werd deze week aangestuurd op algehele verwerping van het pakket. “Als het pakket terug zou moeten naar de tekentafel, zou het daar zeker niet beter van worden,” aldus Ruissen.

 

In het debat eerder deze week noemde Ruissen als knelpunten de toenemende eisen aan de hectarepremie en de mogelijke verplichting om 10% van het areaal uit productie te moeten nemen. Ruissen: ‘Dat moet aangepast worden en we hebben er vertrouwen in de landbouwministers aan onze zijde te vinden. Wat nu voorligt is zeker nog geen eindpakket.”

 

Het Europees Parlement ging akkoord met de voorstellen van Ruissen voor ruimte voor maatwerk voor de lidstaten bij de invulling van ecoregelingen. Iedere lidstaat zal daarvoor een keuzemenu samenstellen.

Ook stemde het Europees Parlement in met precisielandbouw als mogelijke eco-regeling om ook met innovatie bij te dragen aan duurzaamheid. Ook de aandacht voor jonge boeren met 4% van het budget is wat Ruissen betreft positief.

 

Dankzij een amendement dat de SGP eurofractie in de vorige periode indiende, werd een EU ploegverbod in Natura2000 gebieden voorkomen. Nederland kan binnen die kaders alsnog afstappen van het ploegverbod.