10 april 2020

SGP: India moet christenen beter beschermenDe Europese Commissie moet India aanspreken op het toenemend geweld tegen christenen daar. SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen bepleit dat in schriftelijke vragen aan de Europese Commissie.

 

De christelijke minderheid in India meldde vorig jaar 12,5 procent meer gewelddadige incidenten dan het jaar ervoor, aldus de Evangelical Fellowship of India in haar jaarrapport (*). Het gaat om fysiek geweld, maar zelfs ook agenten die bewust een kerkdienst verstoren. Begin dit jaar hield het geweld aan. De lockdown wegens corona verandert de situatie waarschijnlijk niet.

 

"Europa kan niet blijven zwijgen. Met al onze handelsrelaties hebben we het volste recht om India ook aan te spreken op geloofsvrijheid. Het land heeft godsdienstvrijheid in haar grondwet staan, maar in de praktijk komt dat steeds meer onder druk te staan” signaleert Ruissen. “Ik maak me in dat verband ook ernstig zorgen over de anti-bekeringswetten in diverse staten van India.” 

 

Ruissen wijst er verder op dat er nog steeds geen nieuwe EU-gezant voor Godsdienstvrijheid is. Sinds het vertrek van de vorige gezant, eind 2019, heeft de Europese Commissie geen opvolger benoemd. 

"Het kan toch niet waar zijn dat de EU hier geen prioriteit meer aan geeft? Dat maakt de EU ongeloofwaardig als waardengemeenschap!".


De schriftelijke vragen zijn mede ingediend met Europarlementslid Cristian Terhes (Roemenië, S&D-Fractie).


(*zie Reformatorisch Dagblad, 27 maart 2020: "Meer geweld tegen christen India")


_________________________________________________________________________________

 

Question for a written answer
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138 of the Rules of Procedure
Bert-Jan Ruissen, Christian Terhes


Subject: Religious freedom in India


On 15 March 2020, the Evangelical Fellowship of India (EFI) published its 2019 annual report on violence against Christians in the country. The report reports a significant increase (12.5% from 2018) in violent incidents against Christians. This mainly concerns physical violence, threats and intimidation, but also the disruption of church services by religious radicals or the police. Violence continued in 2020, according to the EFI.


1) Are you aware of the increased violence against Christians in India in general and are you aware of this specific annual report?

2) What is your position on this violence against Christians in India and have you raised any concerns about this situation with the Indian authorities?


3) At the end of 2019, the mandate of the EU Special Envoy for Freedom of Religion and Belief ended. Has the mandate of this Special Envoy already been renewed or will it be soon? If not, what is the underlying reason for this?