22 november 2023

SGP komt op voor Israël in Europarlement

 

De SGP in het Europees Parlement nam het woensdag op voor Israël. Aanleiding was een hele rij Europarlementsleden die tijdens een debat kritiek uitte op het land.

Toen SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen het woord kreeg, stelde hij de critici drie vragen:

- wie gijzelt al ruim 6 weken meer dan 200 onschuldige burgers?

- wie zaaide er 7 oktober jl. dood en verderf op een vredig muziekfestival en in vele kibboets?

- wie zet onschuldige burgers in als een menselijk schild?

"Precies: HAMAS", antwoordde Ruissen. 

 

Gijzelaars

"Zeker, alles moet er nu op gericht zijn alle gijzelaars vrij te krijgen. We hebben de wanhoop en het verdriet gezien in de ogen van hun familieleden die ons hun schrijnende verhalen vertelden."

Dat er nu een akkoord ligt over vrijlating van een eerste groep,  noemde Ruissen hoopgevend. "Maar laten we niet vergeten: om tot een duurzame vrede te komen, zal Hamas toch echt van het toneel moeten verdwijnen. Israël verdient onze blijvende steun in die strijd."