6 februari 2024

SGP kritisch over klimaatdoel Hoekstra

De SGP is zeer kritisch over de aanbeveling van EU-commissaris Wopke Hoekstra dinsdag om de CO2-uitstoot met 90% te verminderen in 2040. "Dit lijkt me onrealistisch, onbetaalbaar en onhaalbaar", zei Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP.

Het tijdschema om de CO2-uitstoot te beperken was al ambitieus. Met dit pakket doet EU-commissaris Hoekstra nog een paar scheppen bovenop de doelen van zijn voorganger Frans Timmermans.

"Ik heb zeer grote twijfels of onze burgers en bedrijven de enorme kosten hiervan kunnen dragen, tot zelfs 1556 miljard euro per jaar! De EU moet dus eerst zeer grondig uitzoeken of het haalbaar en betaalbaar is. We zien nu al dat het stroomnet in Nederland vastloopt door de vele elektrische auto’s en zonnepanelen. Hoe moet dat het doel nog verder aangescherpt?", reageerde Ruissen.

Klem

Onverstandig noemt Ruissen het voornemen om het 90%-doel in wetgeving vast te leggen. "Dan zet de overheid zichzelf klem, als blijkt dat het doel niet gehaald kan worden", vreest het SGP-Europarlementslid.

Gewasbescherming

De SGP vindt het wel terecht dat de Europese Commissie dinsdag een streep zet door de geplande halvering van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. "Dat doel was ook veel te rigoureus en riskant", vindt Ruissen. "Plantenziekten en plagen zouden vrij spel krijgen en zorgen voor veel misoogsten en onzekere voedselleveringen in Europa. Mede op aandringen van SGP had het Europees Parlement dit plan al verworpen!"