23 maart 2020

SGP maant Brussel tot snelle hulp landbouw

 

De SGP maant de Europese Commissie zo snel mogelijk de land- en tuinbouw te hulp te schieten. Door de corona-crisis dalen de handelsprijzen voor melk, aardappelen, suiker enz, ondanks het hamsteren door consumenten. Bert-Jan Ruissen (SGP Europarlementslid) heeft hierover maandag schriftelijke spoedvragen gesteld aan de Europese Commissie. 

“Juist in deze onzekere tijd moeten we zeker zijn van voldoende voeding dankzij een sterke landbouw”, zegt Ruissen. “De Europese Commissie heeft binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een arsenaal aan instrumenten beschikbaar om bij een crisis in te kunnen grijpen in de landbouwmarkten. Ik vind dat de Europese Commissie in overleg met de sector snel in beeld moet brengen wat nodig is en niet moet schromen maatregelen te treffen."

"Ik denk daarbij aan het steunen van de prijzen door subsidie te geven voor opslag voor latere tijden (private opslag). Ik denk ook aan het treffen van buitengewone marktmaatregelen op grond van artikel 219 van de Gemeenschappelijke Marktordening.

 

Door de corona-crisis lijden boeren in veel EU-landen miljarden euro’s omzetverlies.  Bij vorige crises, zoals de plotse Russische boycot van Europese landbouwproducten, greep de Europese Commissie ook in. 

De maatregelen tegen de corona-crisis moeten niet uit het landbouwcrisisfonds worden betaald maar uit andere begrotingslijnen, aldus Ruissen.

 

Ruissen vraagt Brussel bovendien welke acties zijn genomen zodat trucks met landbouwgoederen snel de grens over kunnen. Ook wil hij snel weten welke acties zijn voorzien om de inzet van seizoenswerkers uit andere EU-landen mogelijk te blijven maken - zoals voor de aardbeien of aspergeteelt in Nederland.

 

Ruissen is in het Europees Parlement lid van de parlementscommissie voor landbouw. Hij is namens de ECR-Fractie mede-onderhandelaar voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.  

 

+++

 

Zie hieronder de schriftelijke vragen zoal die vandaag zijn ingediend.

 

De pandemie door het coronavirus (Covid-19) heeft ook grote gevolgen voor land- en tuinbouwsectoren. In diverse sectoren staat de markt onder druk. Voedselproductie en een ongehinderde interne markt voor de hele voedselketen zijn van essentieel belang om deze crisis te doorstaan.


1.       Welke acties onderneemt de Commissie om continuïteit van logistiek in de hele voedselketen in de interne markt te waarborgen, opdat ‘green lanes’ beschikbaar zijn voor alle benodigdheden voor voedselproductie, inclusief grondstoffen?

2.       Welke acties zijn voorzien om het verkeer van arbeiders in essentiële sectoren zoals voedselproductie te waarborgen?

3.       Is de Commissie bereid tijdelijke marktmaatregelen in de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) snel te activeren om waar nodig markten te kunnen stabiliseren, zoals het openen van private opslag; en buitengewone maatregelen op basis van artikel 219 te overwegen en daarvoor gezien de aard van de crisis de benodigde middelen buiten de landbouwbegroting beschikbaar te maken?