11 juli 2023

SGP: Palestijnen moeten verantwoordelijkheid nemen

"De inval van het Israëlische leger in het Palestijnse Jenin vorige week heeft de wereld opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: in de Palestijnse gebieden wonen helaas ook terroristen, die maar één taal spreken, namelijk de taal van terreur en geweld. Zolang dat het geval is, heeft Israël geen keus. Dan moet Israël wel optreden!"

Dat zei SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen dinsdag in een debat over de situatie.

Ruissen wees erop datde Palestijnse Autoriteit (PA) haar democratische legitimiteit al lang heeft verloren. "Een PA die niets doet om terreur te stoppen, maar het juist aanwakkert. Kijk naar wat kinderen meekrijgen in de Palestijnse schoolboeken en in de media: "sterven als een martelaar", wordt voorgespiegeld als iets geweldigs. Huiveringwekkend, maar het gebeurt."

Sleutel

Is dit alles nog te doorbreken? De SGP stelt dat de EU een belangrijke sleutel in handen heeft. Als grootste donor kan ze de Palestijnen aanspreken.

Ruissen: "Nodig is allereerst dat de PA haar verantwoordelijkheid neemt. Van de PA mag worden verwacht dat ze Israël de nodige veiligheidsgaranties biedt. Daar hoort ook bij stoppen met haatzaaien in schoolboeken.

Als tweede bepleit ik een veel sterkere inzet op vreedzame co-existentie. Joden en Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever samenwerken in een en hetzelfde bedrijf bijvoorbeeld. Waarom zou dat anno 2023 niet meer kunnen?"

Veiligheidsgaranties bieden en leren samenleven: volgens Ruissen zijn dat de zaken waarin we moeten investeren. "Dan ontstaat vanzelf de bereidheid om ook staatkundig tot een oplossing te komen. En dat hoeft zeker niet per se een tweestatenoplossing te zijn."