3 mei 2022

SGP tegen stemmen op zon- en feestdagen

De SGP heeft grote bezwaren tegen plannen om verkiezingen voor het Europarlement altijd te houden op 9 mei, ook als dat op zondag of een christelijke feestdag valt. 

"Stemmen op zondagen en christelijke feestdagen sluit hele groepen kiezers uit. Dat is niet democratisch", stelt Bert-Jan Ruissen, Europees Parlementslid voor de SGP. 

De eerstvolgende verkiezing van het Europees Parlement (in 2024) zou dan op Hemelvaartsdag vallen.

De SGP betreurt het dat een kleine meerderheid van het Europees Parlement dinsdag voor een rapport stemde met dit idee en andere voorstellen voor de verkiezingen. De partij hoopt en verwacht dat de gezamenlijke EU-landen hier nog een stokje voor steken.

De SGP is ook tegen andere voorstellen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Zo zou elke kiezer een tweede stem moeten uitbrengen op een extra groep Europarlementsleden op basis van EU-brede kandidatenlijsten. "Dit is een stap naar een ongewenste federale superstaat, het vergroot de kloof tussen burger en Brussel", vreest Ruissen. "De meeste kiezers kennen nog geen Europarlementslid uit eigen land. Laat staan buitenlandse kandidaten van een transnationale kieslijst. Voor welk probleem zou dit een oplossing moeten zijn?"