10 maart 2022

SGP: verduurzaming binnenvaart in gevaar

De binnenvaart dreigt op achterstand te komen nu Brussel accijns wil invoeren op de toch al peperdure scheepsbrandstof.

“Onwenselijk en onhaalbaar. De binnenvaart zorgt voor milieuvriendelijk transport en verdient juist steun”, zeggen Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en Dorien Rookmaker (MDD). Beide Europarlementariërs hebben amendementen ingediend in de transportcommissie van het Europees Parlement. Ze willen de vrijstelling van accijnzen op brandstoffen voor de binnenvaartsector behouden.

De vrijstelling moet volgens hen blijven, omdat de binnenvaart niet zomaar kan overstappen op alternatieve brandstoffen. Elektrificatie van de vloot staat nog in de kinderschoenen. Betaalbare alternatieven voor schone brandstof zijn voorlopig nog niet beschikbaar. Daarbij doet de sector al veel zelf, zoals het bijmengen met biobrandstof tot een percentage van zelfs 40%. 

Belastingheffing op fossiele brandstoffen voor de binnenvaart leidt dus tot hogere kosten zonder dat de CO2-uitstoot merkbaar zal dalen. Daardoor wordt vervoer per vrachtwagen relatief voordeliger, wat nadelig is voor het milieu en klimaat.

Water

“De Europese Commissie wil toch juist meer vervoer van goederen per trein en over het water? Maar deze maatregel leidt tot meer wegvervoer! Met name eigenaren van kleine schepen kunnen de extra prijsstijging niet op brengen”. vinden zowel Ruissen als Rookmaker. “Deze maatregel is dus een brug te ver.”

SGP: verduurzaming binnenvaart in gevaar