15 februari 2022

SGP: versterk band met Afrika

Hoog tijd voor een nieuwe impuls aan de Europese samenwerking met Afrika. "We moeten een tegenwicht bieden tegen China dat Afrika steeds meer als een wingewest beschouwt. Maar ook omdat het gewoon onze morele plicht is te helpen tegen honger en armoede in de wereld."
Bert-Jan Ruissen (SGP) bepleitte dat dinsdag in het Europees Parlement. Volgens hem kan vooral onze agrarische sector daarbij een belangrijke rol spelen. "Met onze kennis en expertise kunnen we de Afrikaanse boer heel gericht helpen met het opzetten van lokale coöperaties bijvoorbeeld of betere teeltmethoden. Laten we daarbij ook het belang van particuliere initiatieven niet onderschatten."
"Ondertussen maken veel Afrikaanse diplomaten zich steeds meer zorgen over heel wat anders. Men is bang dat de EU hen gaat dwingen om abortus te legaliseren", zei Ruissen. Hij wees op passages over 'seksuele en reproductieve rechten' in de komende partnerschapsovereenkomst met de Afrikaanse, Caraibische en Pacifische landen (ACP). "Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"