24 maart 2021

SGP vindt 'groen certificaat' te onzeker

De SGP ziet veel haken en ogen aan het voorgestelde 'EU-vaccinatiepaspoort'.  Europarlementslid Bert-Jan Ruissen stemt daarom tegen dit voorstel.

"Volstrekt onduidelijk is wat de status van dit groene certificaat op de lange termijn", zegt Ruissen. "Wat zijn dan de gevolgen voor degenen die niet ingeënt zijn, zoals gewetensbezwaarden? Gaan we voor hen actieve participatie aan de samenleving langdurige afhankelijk maken van testuitslagen? En wie betaalt die dan? Een nieuwe tweedeling dreigt."

De SGP hikt ook aan tegen de grote haast van het plan, waartoe het Europees Parlement eind maart besloot. Ruissen wil niet hals-over-kop instemmen met een ondoordacht voorstel, hoe prettig het plan ook lijkt. Daarvoor zijn er nog te veel onzekerheden: "Hoe zijn de data beveiligd? Wat gaat het kosten? Is het certificaat nog wel nodig als de vaccinaties goed op gang komen?", zegt Ruissen.

Ook wijst de SGP erop dat er nog onduidelijk is of je anderen mogelijk toch nog kunt besmetten, ook al ben je ingeënt. Het blijft voor iedereen daarom belangrijk om de basisregels in acht te nemen. De kans is echter groot dat men dat niet meer doet als men éénmaal een ‘groen certificaat’ op zak heeft. Ruissen: ‘Een certificaat biedt dan schijnveiligheid."