23 december 2020

SGP: Brussel te star over visquota

De SGP vindt het teleurstellend dat de Europese Commissie niet van plan lijkt veel ongebruikte vangstquota voor de visserij door te schuiven naar volgend jaar.

"Brussel is te star wat betreft de quota. Meer flexibiliteit kan, mag en moet", zegt Bert-Jan Ruissen op naar aanleiding van antwoorden van de Europese Commissie op schriftelijke vragen van Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik en Peter van Dalen.

Door de coronacrisis is de vraag naar bepaalde soorten vis ingezakt. Voor de visserij zou het goed zijn om al voor het nieuwe jaar te mogen weten hoeveel ze 'mee mogen nemen' naar 2021: de Europese Commissie heeft die bevoegdheid. 
De commissaris voor Visserij noemt de gevraagde overdracht van 25 % van het quotum echter buitensporig. Hij verwijst voor eventuele hogere quota volgend jaar naar biologen, die adviseren over de jaarlijkse vangstquota.
Bert-Jan Ruissen: "Dit geeft vissers niet de gevraagde zekerheid voor het begin van het nieuwe jaar - temidden van al grote tegenslagen over Brexit, windmolenparken, aanlandplicht en pulsvisserij."  
De vragen van Ruissen en de andere Europarlementsleden waren al vervolg-vragen, nadat de antwoorden op de eerste vragen uit maart ook al geen tevredenstellend antwoord opleverden.