1 februari 2021

Geen verplichte camera's aan boord

 

Mede dankzij inzet van de SGP stemde de Europarlementscommissie voor Visserij maandag tegen verplichte toezichtscamera’saan boord van vissersschepen.

“Zulke camera’s zouden een inbreuk vormen op de privacy: dit schiet veel te ver door. We hebben toch ook geen camera's in elke auto om overtredingen op te sporen?", zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). “De jacht op overtredingen moet wel binnen proporties blijven. Ook voor vissers geldt dat ze onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen.”


De parlementscommissie wil hooguit camera's op vrijwillige basis  en als tijdelijke sanctie bij twee inbreuken van de aanlandplicht. 

 

Bert-Jan Ruissen is blij met deze uitkomst. De SGP zet zich ervoor in dat binnenkort ook het voltallige Europarlement en de EU-landen op deze lijn blijven. 

 

De toezichtscamera’s waren door de Europese Commissie voorgesteld in de nieuwe Controleverordening voor de Visserij. Ze moeten toezien op de naleving van de omstreden aanlandplicht, waarbij vissers geen te jonge of te kleine vis meer mogen teruggooien in zee. 


Bert-Jan Ruissen heeft als schaduw-rapporteur namens de ECR-Fractie de afgelopen maanden onderhandeld over compromissen. 


"Op het punt van wegen hebben we met de andere fracties een mooi compromis bereikt. Naast wegen bij aanlanding, willen wij ook dat wegen aan boord en bij de afslag mogelijk blijft. Dat is nodig, want anders zou dat ten koste gaan van de kwaliteit en hygiëne van de vis."

 

Dankzij de inzet van SGP houden de regels ook meer rekening met zondagsrust. Vissers krijgen meer tijd voor de zogeheten ‘aanlandverklaring’, waarmee de vangst moet worden aangemeld. Die moet normaal binnen 24 uur zijn ingediend. Voortaan hoeft dat niet meer op weekenden en feestdagen.  “Dit is een praktische verbetering om de onnodige regeldruk te verlagen. Het is mooi dat daar een meerderheid voor is.”

 

(foto van Johan Wieland)