19 december 2019

SGP vraagt EU situatie christenen Burkina Faso en Sahel mee te nemen in nieuwe Afrika-stragie

Bijdrage van Bert-Jan Ruissen in het debat over mensenrechten, specifiek godsdienstvrijheid, in Burkina Faso.

Radicaal islamitisch geweld heeft Burkina Faso veranderd van een eens zo vreedzaam land, gekenmerkt door religieuze tolerantie, in een broeinest van extremisme. De christelijke minderheid in het land wordt zwaar getroffen. Alleen al in 2019 zijn meer dan 60 christenen omgekomen door doelgerichte aanvallen. Kerken zijn gesloten, christenen worden verdreven uit hun dorpen. Ik maak me grote zorgen, temeer ook daar dit geweld zich niet beperkt tot Burkina Faso, maar toeneemt in de gehele Sahel regio. Internationale actie is dringend noodzakelijk. Ik roep de EU op om de situatie van christenen in de regio nadrukkelijk mee te nemen in haar Gemeenschappelijk Veiligheidsbeleid en de nieuwe EU-Afrika strategie. Om eliminatie van de christelijke aanwezigheid in Burkina Faso en in de regio te voorkomen.