6 februari 2024

SGP wil snel sterkere plantenrassen

De SGP in het Europees Parlement is positief over het EU-voorstel om nieuwe gen-technieken toe te laten bij de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen zei dat dinsdag in een debat in Straatsburg.

"Plantenveredelaars doen fantastisch werk. Ze weten de potentie die in de schepping ligt, effectief te benutten. En zo nieuwe varianten te creëren, variërend van wonderschone lelies tot aardappelrassen die zelfs onder zeer droge omstandigheden nog een goede opbrengst geven", zei Ruissen.

Probleem

Probleem is echter de lange duur van het veredelingsproces. Terwijl we juist meer tempo moeten maken, gelet op klimaatverandering en ziektedruk. Met nieuwe veredelingstechnieken kan het proces van veredeling aanzienlijk worden bekort. En dat zonder soort-vreemde genen in te brengen, zoals dat bij GMO’s wel het geval is.

Welkome aanvulling

"Nieuwe veredelingstechnieken bieden daarmee een welkome aanvulling op de klassieke veredeling", zei Ruissen. "Wel moeten we ervoor zorgen dat het patentrecht geen grip krijgt op dit plantmateriaal. Het moet vrij beschikbaar blijven voor verdere veredeling. Ik ben blij dat mijn amendement hierover is overgenomen en roep de rapporteur op dit punt veilig te stellen in de onderhandelingen."