5 oktober 2023

SGP wil harde actie tegen foutenfestival EU-uitgaven

SGP: zorgen over fors meer fouten EU-uitgaven

 

De SGP vraagt harde actie tegen het enorm gestegen foutenpercentage in de EU-uitgaven. Het foutenpercentage bij de uitvoering van de EU-begroting vorig jaar is omhoog geschoten van 3,0 % naar 4,2 %, terwijl de grens ligt op 2 %. Bij de structuurfondsen voor armere regio's is zelfs bij 6,4 % van de uitgaven iets mis.

"Dit is een schrikbarende stijging van het aantal fouten", zegt SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen. "De EU moet veel zorgvuldiger omgaan met het budget. Het zijn miljarden euro's van de belastingbetalers, van wie velen al krap bij kas zitten. Zij mogen erop rekenen dat hun geld goed besteed wordt. Anders leidt het tot meer wantrouwen."

Een deel van de toename ligt in de vage doelen van het zogeheten 'corona-herstelfonds', een pot van honderden miljarden euro's uit de coronatijd, bestemd voor vergroening en modernisering. De SGP was van begin af aan tegen dit fonds, mede omdat niet transparant is naar wie het geld concreet gaat. "Het is goed dat de Rekenkamer hier ook de vinger bij legt", zegt Ruissen. "Dit moet veel transparanter." 

De SGP zal later dit jaar niet instemmen met de kwijting van de jaarrekening wegens het veel te hoge foutenpercentage, meldt Ruissen alvast.