30 januari 2020

Smart farming winst voor milieu en boer

 

"Smart farming" met sensoren, satellieten en software op de boerderij, leidt tot winst voor milieu en boer. Dankzij de ICT is veel nauwkeuriger te zien welk deel van het gewas bijvoorbeeld water of mest nodig heeft. Of welke dieren ziek zijn. Dat voorkomt kosten en vervuiling.

Maar voor een grootschalige toepassing in de Europese Unie moet nog wel iets gebeuren. Dat was de uitkomst van een drukbezochte conferentie, onder voorzitterschap van Europarlementslid Bert-Jan Ruissen, op 29 januari in het Europees Parlement.

Experts zoals Sjaak Wolfert van de Wageningen Universiteit (WUR) vertelden over de proefprojecten, ook in Nederland.

Deskundigen wezen wel op verschillende hindernissen. Zo is niet goed geregeld wie eigenaar is van data van "smart farming". 

Ruissen concludeerde dat "Smart farming" prioriteit moet krijgen in het nieuwe Europese Landbouwbeleid.