16 februari 2017

Speciale begroting voor eurozone onwenselijk

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over het idee om een begroting speciaal voor de eurozone in het leven te roepen. Die zou beogen de zwakke eurolanden te steunen en de verschillen in economische ontwikkeling tussen de eurolanden af te zwakken. Bas Belder noemt dit idee irreëel en onwenselijk.

De rapporteurs hebben in een eerder stadium in een werkdocument zelf al vermeld wat er problematisch is aan dit idee: een gebrek aan convergentie zal leiden tot permanente financiële transfers van sterke landen naar zwakkere landen. Daarnaast is er het morele risico (moral hazard) met als gevolg een gebrek aan financiële discipline in de landen die steun ontvangen.

In de discussie in de vakcommissie over de zogenaamd beperkte omvang van een eurozonebegroting circuleerden cijfers van 1,5-3 % van het BBP, dat is tot driemaal de omvang van de huidige EU-begroting!

Een begroting voor de suboptimale muntunie zou voor de eurolanden nooit budgettair neutraal zijn, maar sterk uiteenlopende lidstaatafdrachten en -ontvangsten laten zien.
Mijn meest fundamentele bezwaar is dat een eurozonebudget een federalisering van de EU zou betekenen op sociaal-economisch en begrotingsgebied. De soevereiniteit van de lidstaten zou daarmee vergaand worden aangetast. Dit rapport laat zien hoe de EU-instellingen de toekomst zien. Hopelijk komen ze op tijd tot het inzicht dat een eurozonebudget niet alleen irreëel maar ook onwenselijk is en blijft!