29 juni 2018

Steun Europees Parlement voor zaak Hadar Goldin

In een hoorzitting op 20 juni 2018 in het Europees Parlement over de humanitaire zaak van Hadar Goldin, betuigden cross-party Europarlementsleden steun aan de zaak voor teruggave van zijn lichaam aan de familie voor een waardige begrafenis.
 
Tijdens de hoorzitting gaven zowel de ouders, Dr. Leah Goldin en Professor Simha Goldin, als zijn tweelingbroer Tzur hun persoonlijk getuigenis. “Ik vraag om gerechtigheid voor mijn zoon. Ik vraag iedere ouder zich voor te stellen hoe het is om je kind niet te kunnen begraven”, aldus Dr. Leah Goldin, moeder van Hadar, in haar persoonlijk relaas dat gekenschetst wordt door onmetelijke pijn en tegelijkertijd onvermoeibare strijdlust om het lichaam van haar zoon thuis te halen.
 
CU-SGP europarlementariër Bas Belder co-hoste de bijeenkomst. Belder stelt dat de internationale gemeenschap sterkere druk kan en moet uitoefenen voor deze zaak: “Als er een overeenkomst komt voor de humanitaire situatie in Gaza, dan móet de teruggave van het lichaam van Hadar, daarvan onderdeel zijn.” Aanwezige europarlementariërs stelden EU-steun sterker te willen koppelen aan de basisvoorwaarde van het voldoen aan internationaal humanitair recht. Eerder dit jaar in april riep het Europees Parlement ook in een motie op tot het teruggeven van het lichaam van Hadar.
 
Professor Irwin Cotler, voormalig Minister van Justitie van Canada en pro deo advocaat voor de familie benadrukt: “Het onthouden van informatie, en de weigering om de overblijfselen aan de familie terug te geven, zijn grove schendingen van de meest fundamentele principes van internationaal humanitair recht. Voor behoud van haar eigen integriteit heeft de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Hadar Goldin terugkomt bij zijn familie”.
 
In augustus 2014 werd de 23-jarige Israëlische soldaat Hadar Goldin tijdens een VN-wapenstilstand door Hamas vermoord en zijn lichaam ontvoerd in de terreurtunnels in Gaza. Ook Oron Shaul werd door Hamas gedood en twee Avera Mingestu and Hisham al-Sayed worden levend in gijzeling gehouden. Tot nu is de internationale druk onvoldoende gebleken om de lichamen en vermisten bij de families terug te brengen.