20 juli 2022

Succesvolle SGP Europa Zomerschool

Circa 120 belangstellenden (vooral SGP-jongeren) kwamen zich twee dagen lang verdiepen in de Europese Unie. In het Europees Parlement kregen zij tien deskundige lezingen, afgesloten met werkbezoeken aan de Europese Commissie en het EU Raadsgebouw.

"Geweldig dat er zoveel belangstelling is voor de feiten over de Europese Unie", zegt organiserend Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). "Een goede mening moet gebaseerd zijn op goede feitenkennis."

De SGP denkt genuanceerd over de EU. Deze nuances kwamen uitgebreid aan bod. Waar kan de EU van dienst zijn? Waar heeft de EU geen bevoegdheden? Hoe is de weg van een voorstel tot een besluit dat geldt voor de circa 450  miljoen EU-inwoners?

Gespreksleider Florian Pronk zorgde ervoor dat alle aspecten aan bod kwamen. Zowel de ervaringen van de politici, maar ook die van de ambtenaren, lobbyisten en pers. Onder de sprekers was bijvoorbeeld Sander van Hoorn (NOS Brussel), maar ook Ruben Slot (een van de ambtenaren die Nederland vertegenwoordigt bij de EU) of Leo van Doesburg (toenmalig directeur van de Europese christelijke politieke partij ECPM).

Bert-Jan Ruissen bood de deelnemers vervoer aan met een dubbeldeksbus naar Brussel. Voor wie geen plaats was, kon met de trein. De gehele groep genoot ook van een maaltijd op de Grote Markt in Brussel.

"De grote belangstelling heeft ons al doen besluiten om het evenement in 2023 opnieuw te organiseren", zegt Bert-Jan Ruissen. Informatie over de conferentie volgt voorjaar 2023.