19 oktober 2021

Taiwan verdient meer steun

 

Een mijlpaal. Voor het eerst in haar geschiedenis neemt het Europees Parlement een rapport aan over de relaties tussen de EU en Taiwan. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen noemt Taiwan een lichtend voorbeeld in de regio: een democratische rechtsstaat met respect voor mensenrechten, een belangrijke handelspartner in een strategische regio, en met een innovatieve samenleving.

"Maar steeds is daar de intimiderende en provocerende lange arm van Peking die de vrede en stabiliteit in de regio bedreigt", zei hij in het debat in het parlement.

"Taiwan verdient meer internationale steun. Dat betekent dat we werk moeten maken van een bilateraal investeringsakkoord. Tevens moet de EU actiever bepleiten dat Taiwan wordt toegelaten als waarnemer bij internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie. Vooral in het belang van de Taiwanese bevolking zelf!"