3 februari 2022

SGP: belangrijke erkenning kernenergie

Bouw van nieuwe kerncentrales gelden voorlopig als groene investeringen, zo stelt de Europese Commissie voor. De kerncentrales stoten immers geen broeikasgas CO2 uit. 

"Een belangrijke erkenning van de rol van kernenergie", vindt Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP). "Maar het is jammer dat de Europese Commissie al in 2045 het groene stempel wil intrekken van investeringen in kernenergie. Een kerncentrale bouwen en laten draaien vergt een veel langere termijn, van wel vele tientallen jaren. Dus 2045 is nog midden in de looptijd van zulke langdurige investeringen."

De SGP vindt dat kernenergie onderdeel moet zijn van een stabiele energie-levering in de Europese Unie. Het dient als aanvulling op de onregelmatige energie van windmolens en zonnepanelen. Ook aardgas dient daarbij voorlopig als een onmisbare bron, zolang er nog niet voldoende aanbod van duurzame energie is.