6 oktober 2022

SGP: toeslagenaffaire is een les

De Nederlandse toeslagenaffaire kwam woensdag op de agenda van het Europees Parlement. Terecht, vindt Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP).

"Wat er is gebeurd is natuurlijk schandalig. De overheid moet een schild der zwakken zijn. Maar de Nederlandse overheid deed hier precies het tegenovergestelde. Burgers werden in grote financiële problemen gebracht, gediscrimineerd, kinderen uit huis geplaatst. En de ellende duurt nog steeds voort!"

De functie van dit debat was vooral om andere landen te laten zien hoe het niet moet, stelde Ruissen. Volgens hem moet het debat ook bijdragen aan bewustwording hoe ook overheidsorganen heel makkelijk in de fout kunnen gaan.

"De overheid moet betrouwbaar zijn. Dat vraagt een blijvende inspanning van ons allen", concludeerde Ruissen.
De Europese Commissie kondigde in het debat aan de affaire in het oog te houden. Voor de Commissie zijn de principes van de rechtsstaat erg belangrijk.  Vooral de afhandeling van de beloofde compensatie voor de duizenden slachtoffers zijn punt van aandacht voor de Europese Commissie.