12 september 2023

SGP: ontneem Turkije status van EU-kandidaatlid

Het wordt de hoogste tijd dat de EU Turkije haar status als kandidaat-lidstaat ontneemt. SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen heeft dit dinsdag gezegd in een debat in het Europees Parlement.

Aanleiding voor het debat was een rapport over de stand van zaken met de Turkse toetreding tot de EU. Dat toetredingsproces ligt al lange tijd stil.

"De conclusie van het rapport is duidelijk: zolang Turkije niet van koers verandert, kan het toetredingsproces niet worden hervat. Ik begrijp die stellingname, maar na 20 jaar vergeefs wachten op beterschap moeten we echt een stap verder gaan", zei Ruissen.

De SGP noemt meerdere redenen om Turkije de status van kandidaat-lidstaat te ontnemen:

- nog steeds discrimineert en intimideert Turkije christenen;

- nog steeds weigert Turkije de Armeense genocide te erkennen.

- nog steeds weigert Turkije Cyprus te erkennen;

 

Samenwerking

Ruissen vindt dat Turkije geografisch, maar ook cultureel en religieus niet bij de EU hoort. Wel pleit hij voor blijvende samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een vernieuwde partnerschapsovereenkomst. Dat heeft alles te maken met de positie van EU-buurland en als belangrijke militaire bondgenoot van veel EU-landen in de NAVO.