21 juli 2020

Uitkomst EU-top is historische vergissing


De SGP noemt de uitkomst van de Europese top een vergissing van historische proporties. "Dit is een Brusselse machtsgreep vermomd als coronahulp", zegt Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP. 

 
De SGP hekelt de Europese belastingen en staatsleningen waartoe nu is besloten. Die zijn bedoeld voor de 750 miljard euro aan giften en leningen. 
 
Ruissen: "De Europese Unie wordt nu een schuldenunie. We schuiven problemen door naar nieuwe generaties."
 
De bestaande EU-begroting biedt al voldoende mogelijkheden. "Waarom is niet eerst gekeken naar de cohesiefondsen in de EU-begroting? Die bieden 50 miljard euro per jaar die snel aangewend hadden kunnen worden voor coronahulp.
 
Bovendien is er geen noodzaak gebleken voor de 390 miljard euro aan giften, voor landen die al te veel uitgaven. Landen als Italië kunnen nog steeds lenen op de financiële markten, vooral door de aanvullende programma's van de ECB.
 
De SGP waarschuwt dat Nederland risico loopt met staatsleningen die via de Europese Commissie lopen. Dit is vooral als landen hun schulden niet terugbetalen of uit de EU zouden stappen.
Het is vaag hoeveel invloed Nederland kan hebben op de beoogde EU-belastingen voor digitale zaken of financiële transacties. De belastingen op plastic, CO2, digitale en financiële transacties, hebben een hoog plafond (1,4 procent BNP). 
“Bovendien”, zegt Ruissen: ”is invoering van nieuwe EU-belastingen een grote stap in de richting van een superstaat”.
 
De SGP waardeert de inspanningen van premier Rutte, maar heeft weinig vertrouwen in de zogenaamde ‘noodrem’-procedure, die er feitelijk op neerkomt dat financiële steun hooguit drie maanden vertraagd kan worden.