13 november 2017

Verdubbeling EU-begroting onwenselijk en onnodig

Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, bepleit vandaag een verdubbeling van de EU-begroting in een interview met een Duitse krant. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP, wijst dit pleidooi van de hand. Hij vindt dat de EU beter prioriteiten moet stellen. Dan is verhoging van de EU-begroting totaal niet nodig. Hij noemt Tajani’s overwegingen niet steekhoudend.

Tajani stelt ten eerste dat een hogere EU-begroting niet hoeft te leiden tot hogere lidstaatafdrachten, omdat hij de invoering van Europese belastingen bepleit. Lidstaatbijdragen of Europese belastingen, het zijn altijd de burgers van de lidstaten die deze rekening moeten betalen, linksom of rechtsom. Dit geldt eveneens bij de financiële transactietaks die hij als voorbeeld noemt.

Ten tweede gebruikt Tajani de vluchtelingen als argument om de EU-begroting te verhogen. In 2016 besteedde de EU 1,6 miljard euro aan de vluchtelingencrisis, dat is slechts iets meer dan 1% van de EU-begroting. De vluchtelingen als argument gebruiken voor een verdubbeling van de EU-begroting wekt dan ook bevreemding op.

Tot slot noemt Tajani de investeringsbehoefte in de EU in energie en digitale infrastructuur, zodat we kunnen concurreren met de VS, China, India en Rusland. Dit is evenzeer een twijfelachtige reden voor een verhoging van het EU-budget. De EU-lidstaten kunnen hun concurrentiekracht versterken door te hervormen, een cruciaal element in een suboptimale muntunie (maar de Italiaan maakt hiervan geen melding). Daarnaast zijn overheidsinvesteringen primair een nationale verantwoordelijkheid en,  afgezien van grensoverschrijdende infrastructuur- en onderzoeksprojecten, wat de eurofractie ChristenUnie-SGP betreft zeker geen EU-taak.