30 mei 2023

SGP tegen EU-akkoord cameratoezicht op vissers

Na 5 jaar hebben onderhandelaars dinsdagavond een EU-akkoord bereikt over toezichtcamera’s en andere nieuwe controle-vereisten in de visserij. Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) was een van de onderhandelaars. Hij is tegen het akkoord.

Meest omstreden punt is de komst van toezichtcamera's aan boord van vissersschepen. De camera’s moeten controleren of vissers illegaal vis overboord gooien, in strijd met de EU-aanlandplicht. De SGP is tegen deze camera’s: "Het is de ene onwerkbare maatregel stapelen op de andere onwerkbare maatregel", zegt Ruissen.

Aanlandplicht

Ruissen vindt het juist tijd om de aanlandplicht af te schaffen, omdat die toch niet het beoogde effect heeft. Als vissers ondermaatse vis weer zouden mogen teruggooien in zee, heeft die vis juist kans verder te groeien en zich voort te planten. Beter is om vissers weer selectiever te laten vissen, met bijvoorbeeld de pulstechniek. Zonder ongewenste bijvangst hoeven vissers immers niets overboord te gooien.

Het cameratoezicht gaat gelden voor vissersschepen van 18 meter en langer, d.w.z. bijna alle Nederlandse vissersschepen.

Traceren

Ander problematisch onderdeel van het akkoord is dat verwerkte visproducten terug te traceren moeten zijn naar vissers en vangst. Een blikje tonijn of doosje scholfilet moet dus vermelden welke visser welk deel heeft gevangen. “Op zich is traceerbaarheid prima, maar dit gaat te ver. De administratieve lastendruk wordt te hoog”, vindt Ruissen.

Zondagsrust

De SGP vindt het bovendien spijtig dat de controles geen rekening houden met de zondagsrust: Vissers moeten de zogeheten ‘aanlandverklaring’ (om de vangst aan te melden) steeds binnen 24 uur indienen. Ook als dat op een zondag of feestdag valt.

Wegen

Op aandringen van Ruissen ging wel een streep door een andere regel, namelijk dat alle vangst alleen aan land moest worden gewogen. Elke bevroren vis zou dan uit het ijs moeten worden gehaald.  “Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit en hygiëne van de vis”, vindt Ruissen. Naast wegen bij aanlanding, is afgesproken dat ook dat wegen aan boord en bij de afslag mogelijk blijft. 

 Wantrouwen

Het is vrij zeldzaam dat tussen Europese Commissie, EU-landen en Europees Parlement zo lang onderhandelen over een voorstel. De lange termijn komt mede door de vele details in het voorstel.

Ruissen: “De hele regeling is gestoeld op een diep wantrouwen tegen vissers. Beter zou zijn als Brussel eerst de eigen verplichtingen tegen het licht had gehouden: sommige zaken zijn nu eenmaal onwerkbaar.”

Het zogeheten triloog-akkoord komt later als hamerstuk op de agenda van het Europees Parlement en de EU-landen.  Bert-Jan Ruissen (SGP) is van plan tegen te stemmen.