21 februari 2022

Vragen over Noors verbod visserij

SGP, ChristenUnie en VVD zijn ontstemd dat Noorwegen heeft besloten om per 1 januari 2022 geen boomkorvisserij meer toe te staan in de Noorse wateren. Pas op 3 februari 2022 is de Europese Commissie hiervan op de hoogte gesteld.

Het verbod, dat de Noren vanaf 1 juni gaan handhaven, heeft grote gevolgen voor Nederlandse vissers die in de Noorse zone vissen. Noorwegen sloot op 10 december 2021 een Visserijovereenkomst met de EU voor 2022, waarin geen woord over een eventueel naderend verbod op de boomkortechniek. Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) , Peter van Dalen (CU), en Jan Huitema (VVD) stellen schriftelijke vragen aan de Europese Commissie. 

Ruissen: "Schandalig dat Noorwegen opnieuw een eenzijdig besluit neemt dat nadelig is voor onze vissers, nadat het land vorig jaar al eenzijdig zijn kabeljauwquotum had verhoogd. Dit mag de EU niet zomaar over zijn kant laten gaan."

Van Dalen: "Verwerpelijk dit! Zo’n enorme verandering kan niet een paar maanden na het sluiten van een overeenkomst medegedeeld worden. De relatie met de Noren was al gespannen vanwege conflicten over de toegang tot de wateren bij Spitsbergen en de vangst van kabeljauw en sneeuwkrabben, en dan nu dit! Ik verwacht een zeer krachtige reactie van de EU-commissaris voor Visserij Sinkevicius."

Huitema: "Noorwegen en de EU zijn belangrijke handelspartners. Dan mag je verwachten dat overleg plaatsvindt voordat zo’n ingrijpend besluit genomen wordt. Ik dring er daarom bij de Europese Commissie op aan dat ze hier actie op onderneemt."

 +++++++++

De Europarlementariërs hebben de volgende vragen ingediend:

-Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat Noorwegen dit besluit eenzijdig neemt, zonder de EU te consulteren, en met zeer late kennisgeving?

-Zal de Commissie bij Noorwegen aandringen om het verbod op de boomkor te heroverwegen en is de Commissie bereid om, indien nodig, juridische stappen te ondernemen, gezien de (bindende) afspraken die volgen uit de bilaterale Visserijovereenkomst en/of internationale verdragen?

-Andere bodemberoerende visserijtechnieken dan de boomkor mogen wel blijven toegepast. Ziet de Commissie een mogelijkheid dat de innovatieve Sumwing (sleepnetvisserij met minder bodemcontact dan de traditionele boomkor) toegelaten wordt in de Noorse zone?

Ontstemd over Noors verbod visserij