14 juni 2023

SGP: ruimte nodig voor landbouw

Alleen dankzij voldoende landbouw hebben we voldoende voeding. De agrarische ondernemers moeten daarom volop ruimte krijgen, stelde Bert-Jan Ruissen namens SGP in het Europees Parlement.

"Ruimte is nodig om te ondernemen", zei Ruissen. "Zowel fysieke ruimte, door zuinig te zijn op vruchtbare landbouwgrond. Maar ook ruimte voor vernieuwing, door een overheid die terughoudend is met regels."

De SGP riep op agrarische ondernemers te ondersteunen en toegang te geven tot de nieuwste inzichten en mogelijkheden. "Tot nieuwe alternatieve gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld. Tot nieuwe rassen. Dáár is behoefte aan", zei Ruissen. "Niet aan een nieuw wetgevend Europees keurslijf dat het landelijke gebied grotendeels op slot zet, zoals het voorstel voor de natuurherstelwet, die overmorgen hopelijk sneuvelt in de Europarlementscommissie voor Milieu."

Een oproep tot meer voedselzekehried in de EU kreeg woensdag steun van een meerderheid van het Europees Parlement.