10 november 2023

Eindelijk: vrije uitloopeieren behouden voortaan status

Vrije uitloopeieren behouden voortaan hun status bij een ophokplicht bij vogelgriep. Na lang aandringen door Bert-Jan Ruissen (SGP Europarlement) heeft de Europese Commissie de handelsnormen voor eieren donderdag aangepast. Voorheen verviel de status van 'vrije uitloop' na 16 weken ophokplicht, wat leidde tot een lagere prijs voor deze eieren.

 

"Mooi resultaat dat de nieuwe regels zo meer zekerheid geven voor investeringen in dierenwelzijn", zegt Bert-Jan Ruissen. "Die investeringszekerheid is juist nodig voor de lange termijn van pluimveehouders. Dit helpt om het vrije uitloopei in de schappen te houden."

Vogelgriep

Ruissen had jarenlang om de aanpassing verzocht bij de Europese Commissie. Juist 3 november heeft Nederland de ophokplicht opgeheven. "Het is jammer dat de Commissie niet eerder gehoor gaf aan onze oproep de 16 wekentermijn te schrappen", zegt Ruissen. "Dan had de financiële schade beperkt van de zeer lange ophokplicht van het afgelopen jaar. Hopelijk blijft de vogelgriep weg. Mocht de vogelgriep echter weer opduiken, dan is het goed dat we nu hebben kunnen regelen dat een ophokplicht in de toekomst niet meer zal leiden tot statusverlies van de eieren.

Zonnepanelen

Ook staat de EU voortaan toe dat de vrije uitloopruimte van pluimvee voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, bijvoorbeeld het plaatsen van (enkele) zonnepanelen, zolang het de kippen niet hindert. "Een win-win-situatie: energievoordeel plus beschutting voor de kippen, ook tegen vogelgriep", zegt Ruissen.

vrije uitloopp