4 februari 2022

SGP: help het vrije-uitloopei

Boeren met vrije-uitloop-kippen komen ernstig in de knel. Uit vrees voor vogelgriep moeten de kippen al ruim 16 weken binnen blijven: daarvoor voldoen hun eieren niet langer aan de EU-criteria voor 'vrije uitloop'.

De pluimveehouders krijgen voor de eieren nog slechts de lagere prijs voor 'scharreleieren': een flinke strop voor de boeren, die wel geinvesteerd hebben in de vrije uitloopruimte voor de kippen.

Europarlementslid Bert-Jan Ruissen luidt hierover de noodklok, samen collega's Annie Schreijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD) en Tom Vandenkendelaere (CD&V, Vlaanderen). 

Ze vragen de Europese Commissie om de knellende 16-weken termijn te versoepelen.“Door vast te blijven houden aan de huidige handelsnormen voor vrije-uitloopeieren komt het voortbestaan van de gangbare leghennensector met vrije uitloop in een groot deel van Europa in het geding. De Commissie moet echt doorpakken en de handelsnormen aanpassen aangezien aviaire influenza zich op het Europese continent inmiddels lijkt te ontwikkelen richting endemische status ten gevolge van de vele besmette rondtrekkende wilde watervogels”, zo waarschuwen de Europarlementsleden.

De politici wijzen de Europese Commissie er ook op dat sommige EU-landen en regio’s de normen in het verleden omzeilden door de ophokplicht korte tijd te onderbreken en deze vervolgens weer hervatten. “Dit is onwenselijk en risicovol in deze vogelgriepsituatie en zorgt bovendien voor een oneerlijk en ongelijk speelveld op de ééngemaakte EU-eiermarkt.”