3 december 2020

Waar blijven de cijfers van de Green Deal?

Waar blijven de berekeningen welke gevolgen de Green Deal-plannen hebben voor onze landbouw? Die cijfers zijn nog steeds niet bekend. Terwijl de doelen toch zeer ambitieus zijn, zoals 25% biologische teelt en 50% minder gewasbeschermingsmiddelen.

Het is al een half jaar geleden dat de EU-commissarissen Frans Timmermans (Klimaat) en Janusz Wojciechowski (Landbouw) deze plannen hebben gepresenteerd. 

 

Europees Parlementslid Bert-Jan Ruissen sprak EU-commissaris Wojciechowski daarop aan. De commissaris zei dat de doelen nog niet bindend zijn. "Dat klopt: de plannen liggen nog niet in wetgeving vast. Daarom juist willen we de cijfers tijdig weten", zegt Ruissen.

"Mijn vraag aan de Europese Commissie was concreet: wanneer komt u met een 'impact assessment'? Bent u dan ook bereid om te kijken naar de mondiale effecten van de Green Deal? Er zijn al andere studies die erop wijzen dat de Green Deal negatief uitpakt voor de voedselproductie."

 

"Natuurlijk is biologische landbouw waardevol. Maar het is aan de consument om die vraag in te zetten. Het werkt niet als de overheid boeren dwingt producten te telen waar weinig vraag naar is. Dat heeft de Sovjet-Unie wel aangetoond."

 

Bij de Green Deal-plannen maakt Ruissen zich ook grote zorgen over het criterium dat de Europese Commissie hanteert voor emissies uit de landbouw naar water, lucht en bodem. "Landbouwcommissaris Wojciechowski zegt vooral te kijken naar de uitstoot per hectare, maar dat criterium is gewoon niet juist. Bij intensievere vormen van landbouw is de uitstoot per hectare uiteraard groter dan bij extensieve landbouw, maar dat zegt nog niets over de milieubelasting per kilo geproduceerd product."

"Eerlijker is om te kijken naar uitstoot per eenheid product. 

De Europese Commissie moet daarbij ook goed kijken naar de referentiejaren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat landen die de uitstoot al erg hadden verlaagd, nu worden afgestraft voor dat succes. 

En ja, daarbij doel ik uiteraard op Nederland, dat koploper is in de EU wat betreft milieuvriendelijke teelt."