15 januari 2020

Waarheen met Europa...?

 

Waarheen met de Europese Unie? Daarover spreken de EU-instellingen de komende twee jaar. Maar er zit een grote constructiefout in deze zogeheten "Conferentie voor de toekomst van Europa", waarschuwt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.


De opzet is namelijk supranationaal van aard, met het Europees Parlement en de Commissie aan het stuur. De nationale parlementen mogen slechts vanaf de achterbank ook nog een beetje meesturen. Dit vraagt om ongelukken! De rol van de Tweede Kamer en andere nationale parlementen moet groter.

Vandaag heeft Bert-Jan Ruissen daarom tegen de resolutie gestemd over de Conferentie over de toekomst van Europa gestemd.

Het is goed om na te denken over de toekomst van Europa, maar de SGP wil dat voorbereiden in een intergouvernementele conferentie - met de lidstaten in de lead - zoals we dat in het verleden ook deden.

En laat het hele idee van een ever closer Union los. Dat is echt niet meer van deze tijd in een divers Europa van 27 verschillende lidstaten. Behoud het goede van de Europese samenwerking, maar durf ondertussen ruimte te laten voor variatie. En concentreer de samenwerking op grensoverschrijdende beleidsterreinen.