20 december 2019

Waarom de SGP niet voor de EP-resolutie over LGBTI is

Deze week stemde het Europees Parlement over een resolutie over LGBTI. De SGP is tegen discriminatie van wie dan ook, en haatzaaiende uitingen moeten met kracht bestreden worden. Iedereen moet zich, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, in de hele EU veilig kunnen voelen.

Toch heb ik tegen de resolutie over dit onderwerp gestemd. Daar heb ik de volgende redenen voor:
  • De resolutie roept alle lidstaten op het homohuwelijk te erkennen. De SGP kan daar niet zijn goedkeuring aan geven. De SGP is van mening dat de openstelling van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in strijd is met het wezen van het huwelijk als unieke en exclusieve verbintenis tussen man en vrouw.
  • Het beeld dat in de resolutie geschetst wordt over de situatie in Polen, komt volgens onze informatie niet overeen met de werkelijkheid. Er is geen sprake van gebieden waar mensen met een andere geaardheid niet welkom zijn. Het gaat om gemeenten die een actieve promotie van een vrije seksuele moraal en uitingen die als aanstootgevend kunnen worden ervaren, zoals gay parades, niet willen toestaan. De SGP ziet, zolang de fundamentele grondrechten niet in het geding zijn, geen taak voor Europa om de eigen invulling die de desbetreffende gemeenten hierbij hanteren, ter discussie te stellen.
Bert-Jan Ruissen
lid Europees Parlement