7 februari 2024

SGP: antisemitisme actiever aanpakken

De zorgwekkend toenemende Jodenhaat moet actiever de kop worden ingedrukt, betoogde de SGP woensdag in het Europees Parlement. 

"We zien een enorme polarisatie", zei Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid voor de SGP in een betoog. "Wat daarbij nog wel het meeste zorgen baart, is de enorme opleving van het antisemitisme. Dit moeten we stoppen!"

Ruissen deed het Europees Parlement ook voorstellen om de Jodenhaat te bestrijden. Dat kan volgens hem op drie manieren:

a) door heel duidelijk te zijn: je mag protesteren, maar zodra je gaat schreeuwen dat Joden uit hun land verdreven moeten worden, ga je een grens over. Dat tolereren we niet!

b) door te blijven investeren in onze jongeren. Zoals de directeur van een school in Molenbeek me onlangs toevertrouwde (Een school met ruim 80% moslimjongeren): ‘Wij leren onze leerlingen andersdenkenden te respecteren.’ Zo moet het!

c) door het goede voorbeeld te geven. Dat de EU nog steeds geld overmaakt aan UNRWA en de Palestijnse autoriteiten ten behoeve van antisemitisch lesmateriaal, is niet uit te leggen. De SGP vraagt de Europese Commissie dringend daarmee te stoppen.