2 juli 2021

Zorgen over orgaanroof in China

Christenen, Oeigoeren, Tibetanen en andere minderheden in China lopen groot gevaar dat ze gedwongen hun organen moeten afstaan. Experts van de Verenigde Naties (VN) meldden dat ze geloofwaardige aanwijzingen hebben voor deze verdenkingen.

In Chinese gevangenissen moeten de gedetineerde minderheden medische testen ondergaan, waarna ze ongevraagd op een lijst komen voor levende donors. Na hun dood blijken hart, nieren of lever verdwenen. Nabestaanden krijgen het lichaam soms niet eens terug, aldus de VN (*).

Bert-Jan Ruissen (SGP) is bezorgd over deze praktijken. Hij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de Europese buitenland-coordinator Josep Borrell. De SGP wil weten wat de EU van deze informatie vindt en daarmee gaat doen in de relatie met China.

"Orgaanroof is een afschuwelijke inbreuk op de integriteit van het menselijk lichaam. Bovendien lijkt China hierbij geloofsminderheden te discrimineren", zegt Ruissen. "Dit verder bijdraagt aan de noodzaak om ons grondig te bezinnen op de EU-relatie met China. Mensenrechten moeten wereldwijd verdedigd worden."

De schriftelijke vragen:

Over the past years we regularly heard about alleged organ harvesting throughout China, despite China having announced already in 2014 that it would ban this practice. On 14 June 2021 UN human rights experts said they were extremely alarmed by reports of alleged ‘organ harvesting’ targeting minorities, including Falun Gong practitioners, Uyghurs, Tibetans, Muslims and Christians, in detention in China.

  1. Does the HR/VP also have credible evidence of forced organ harvesting in China and does it have a picture of the scale of this practice?
  2. What actions does the EU take to address these inhumane practices in its bilateral relations with China and at UN level?

 

(*)  https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27167&LangID=E

 (illustratie: Wikipedia)