7 juli 2021

Zuidpool laat SGP niet koud

De Zuidpool mag ons niet koud laten. De SGP steunt we maatregelen om kwetsbare soorten zoals pinguins en walvissen te beschermen, stelde Bert-Jan Ruissen woensdagavond in het Europees Parlement.
De natuur van de Zuidpool kwam ter sprake in het Europees Parlement, omdat de EU het gebied mede beheert in internationale commissie.
Met de resolutie die het Europees Parlement hierover besprak was echter wat vreemds aan de hand. "Je zou verwachten dat het alleen over de Zuidpool gaat. Maar dat blijkt dus niet het geval", zei Ruissen.
"De resolutie noemt ook de doelen voor biodiversiteit in de Europese wateren. Daarin wordt 30% van de zee tot beschermd gebied verklaard. Maar zolang er nog zelfs geen studie ligt over de effecten voor de EU, kunnen we die toch niet als basis nemen voor de Zuidpool? Die 30% lijkt me ook te hoog gegrepen."
Als de EU wereldleider wil zijn, zijn realistische en goed onderbouwde doelen stellen. Ruissen: "Beschermde mariene gebieden kunnen helpen voor de soortenrijkdom te beschermen. Maar ze mogen geen doel op zich worden!"