28 oktober 2020

Petitie tegen Antisemitisme

Wij roepen de nieuwe Europese Commissie op om van de bestrijding van antisemitisme één van de speerpunten te maken. En daarbij in te zetten op:

 

1.      Speciale aandacht voor het voorkomen en bestrijden van alle vormen van antisemitisme bij het bestrijden discriminatie, racisme en vreemdelingenhaat

2.      Het door de lidstaten bekrachtigen van de werkdefinitie die de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) hanteert.

3.      Alles wat nodig is om de veiligheid van Joodse gemeenschappen, instellingen en burgers te garanderen, inclusief het treffen van beveiligingsmaatregelen waar nodig.

4.      Het vergroten van de aangiftebereidheid en het wegnemen van ervaren drempels om aangifte te doen.

5.      Passende maatregelen te nemen tegen haatmisdrijven en het aanzetten tot geweld of haat tegen Joodse mensen.

6.      Aandacht in het onderwijs voor de holocaust, antisemitisme én de eeuwenlange geschiedenis in Europa en de diversiteit en vitaliteit van de Joodse gemeenschap.

 

Klik hier om naar de website te gaan waar u de petitie kunt ondertekenen