1 november 2019

Verkiezingsprogramma 2019-2024

Klik hier voor het verkiezingsprogramma van de gezamenlijke kandidatenlijst voor ChristenUnie en SGP voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2019-2024.

Verkiezingsprogramma 2019-2024

Nederland is op zijn plek binnen de Europese Unie. In Brussel, de hoofdstad van de EU, overleggen de landen van dit werelddeel met elkaar en worden er belangrijke besluiten genomen die ons allemaal aangaan. Het gaat bijvoorbeeld om grote uitdagingen die we niet alleen kunnen oplossen. Onderlinge afspraken zijn erop gericht om alle landen te laten delen in vrede en welvaart. Zonder grenscontroles rijden we van Amsterdam naar Barcelona. Dat is niet alleen gemakkelijk als je op vakantie gaat, maar óók voor de handel, onze export. En gezamenlijke regels over 
voedsel, webshops, diploma’s en veel andere thema’s maken ons leven overzichtelijker. De Europese Unie is een manier om vorm te geven aan vrede, recht, welvaart en voorspoed in Europa. We hebben elkaar nodig. 
Bovendien is de Europese Unie een plek om vorm te geven aan waarden die we gemeenschappelijk hebben.

Tegelijk zijn we kritisch over de Europese Unie zoals die nu is. In de eerste plaats wordt bij de regelgeving van de Unie te weinig rekening gehouden met de eigenheid en diversiteit tussen de lidstaten. Een steeds hechtere Unie gaat klemmen. Verder is niet altijd duidelijk waar regelgeving voor dient en welke toegevoegde waarde deze heeft. ChristenUnie en SGP verzetten zich tegen een hoogmoedige maakbaarheidsgeest. Regels lossen lang niet alle problemen op. Daarnaast schort het vaak aan eenduidige toepassing en handhaving in de verschillende lidstaten: de regelgeving van de Unie die er terecht is, moet niet worden ondermijnd door teveel verscheidenheid. Het is belangrijk dat deze regelgeving breed wordt gedragen en vervolgens wordt gehandhaafd.

“De EU is er voor de lidstaten, niet andersom. Het sleutelwoord is ‘samenwerking’.”