24-11-2015 thumbnail

EU-begroting besteedt terecht meer geld aan asiel en migratie, maar EU wil te veel

Belder vindt het terecht dat er meer geld uit de EU-begroting gaat naar asiel en migratie. De EU wil echter te veel doen op allerlei beleidsterreinen. Dat is te zien in de flink stijgende begroting. De EU-begroting voor 2016 behelst namelijk een stijging van 1,8 % ten opzichte van de begroting 2015.

Economie Lees verder >
11-11-2015 thumbnail

Voorstel herziening kieswet van de EU stap in de verkeerde richting!

Vandaag stemt het Europees Parlement in Brussel over het rapport over de herziening van de kieswet van de Europese Unie. De eurofractie CU-SGP zal de resolutie en de wijzigingsvoorstellen van de kieswet verwerpen. De rapporteurs constateren terecht dat de belangstelling van burgers voor Europese kwesties tanende is, maar menen dit te moeten tegengaan door de procedures voor de verkiezingen van het Europees Parlement te uniformeren. Zij tonen hiermee aan niet in staat te zijn om de onvrede over de Europese Instellingen onder de burgers van de lidstaten van de Europese Unie te peilen.

Overig nieuws Lees verder >
11-11-2015 thumbnail

Te weinig verantwoordelijkheidsbesef bij EU-uitgaven

De Europese Rekenkamer presenteerde vandaag een rapport over het financieel beheer van de EU-begroting in 2014. Bas Belder, lid Europees Parlement namens de eurofractie ChristenUnie-SGP, vindt dat het foutenpercentage veel te hoog blijft, 4,4%, tegen 4,5% in 2013.

Economie Lees verder >
Meer nieuws