31 juli 2020

Meer druk op India nodig voor christenen

 

De SGP mist een expliciete veroordeling door de EU van het geweld tegen christenen in India. De EU moet India daarop aanspreken, vindt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen.
Op vragen van Ruissen over het toenemend geweld tegen christenen in India, had de Europese Commissie alleen geantwoord: "Brussel volgt India op de voet wat betreft de geloofsvrijheid", 
Ruissen: "De antwoorden laten zien dat we de politieke druk op de Europese Commissie hiervoor moeten opvoeren. Beschamend dat dit weer nodig is, net als dat er al 8 maanden geen nieuwe EU-gezant voor geloofsvrijheid is."
De vorige EU-gezant voor geloofsvrijheid voerde meerdere gesprekken met Indiase functionarissen. Desondanks meldde de Evangelical Fellowship of India (EFI) een aanzienlijke toename van het aantal gevallen van geweld tegen christenen (+12,5 % in 2019 ten opzichte van 2018).
Het betreft vooral lichamelijk geweld, bedreigingen en intimidatie, maar ook verstoringen van kerkdiensten door godsdienstextremisten of de politie. Volgens het EFI is het geweld in 2020 doorgegaan.